Samen

...met Carolien

De opdrachtgever (jij dus de09 ) bepaalt de route, die hij/zij gaat afleggen. Ik ben er slechts om vanaf de zijlijn mee te denken, te coachen op verschillende leefgebieden en samen met de opdrachtgever de eigen kracht en mogelijkheden te (leren) (h)erkennen. We gaan samen op ontdekkingstocht en tools zoals hoop, empowerment, ervaring zetten we in om het proces van herstel op de rit te zetten of te continueren.

Wanneer mijn eigen kennis, kunde en ervaring onvoldoende toereikend is, dan kan ik door peerbridgen, de peers in mijn netwerk inzetten.

Na elke sessie maak ik een coachverslag, waarop de opdrachtgever reageert met een (niet) accoord.

Op maat verleen ik hoop, zet ik mijn ervaringen in de psychiatrie en in het leven in, naast kennis en kunde, die ik vanuit mijn opleidingen, cursussen en het leven heb meegekregen.

Ik beweeg mee met de opdrachtgever. Waar liggen de behoeftes en waar kan ik aansluiten.

Er zijn meerdere individuele coachingstrajecten mogelijk, zowel kort als lang. Dit kan ook door hond(en) in te zetten!

Er leiden meer wegen om mij in te huren, dus neem vooral contact met mij op. Ook al kan je mijn tarief niet uit eigen zak zelf betalen. Er is altijd een weg. Laten we samen die weg vinden!