Winkelmand

0
Leertraject Ervaringsdeskundigheid

Leertraject Ervaringsdeskundigheid

Dit is onderdeel van mijn portfolio, welke ik met iedereen wil delen.

… ben ik gestart in januari 2018 en heb ik in februari 2019 door middel van een eindgesprek afgerond. Ik zou eerst alleen fase 1 en 2 onofficieel doorlopen en dan zou ik stoppen, omdat mijn dienstverband bij Lister ophield te bestaan. Echter vanwege mijn harde werken, alsook de waardering van mijn klasgenoten, die eropaan drongen om te vragen of ik ook de 3e en laatste fase nog kon doen, en van Martijn Kole, maakt dat ik op 7 mei 2019 mijn certificaat officieel mocht gaan ophalen.​

BLOGGEN

LEERDOELEN:

Fase 1

Mijn cliëntervaring bespreekbaar maken in het team en benoemen wat ik nodig heb aan oa leidinggevende, om goed te blijven functioneren in relatie tot mijn cliëntervaring en herstelproces.

De machteloosheid, het gevecht om overeind te blijven en het mogelijk onbegrip van anderen als gevolg van (ver/be)oordeling (h)erkennen en beschrijven.

Eigen taal leren gebruiken in de betekenisgeving, in de zoektocht naar mijn eigen verhaal als ook de verbinding leggen naar anderen.

Ik wil mezelf weer kunnen zijn en ook zo voelen.

Fase 2

Ik wil weten wat groepsdynamica is.

 • Hoe werkt het?
 • Wat kan mijn rol erin zijn? Hoe past het bij mij?
 • Hoe breng ik nieuwe ideeën in? (later toegevoegd)
Fase 3

Ik wil zelf een ZelfHulpPlek opzetten, met daar aanhangend PSG op verschillende locaties (Schiedam tot Noordwijk).

LEERWERKPLAN

Ik heb gekozen voor bovenstaande leerdoelen tijdens dit leertraject.

Aangezien ik er pas aan het eind van fase 1 erbij kwam, kreeg ik niet de volledige tijd om bovenstaande zaken uit te voeren. Nu heb ik gezocht om toch aan de opdrachten te kunnen voldoen, waardoor ik een overlap heb met fase 2. Vandaar ook dat ik mijn leerwerkplan van fase 1 en 2 heb samengenomen. Fase 3 staat op zichzelf.

Ik heb door de instroom en het onofficiële karakter van mijn deelname aan dit leertraject, geen gesprekken gehad om mijn keuzes te verantwoorden. Pas in de laatste fase werd ik gecoacht door Joop Kools en kreeg ik de kans mijn keuzes in een eindgesprek eindelijk toe te lichten op 18 februari 2019.

 • Ik heb deelgenomen aan 2 themabijeenkomsten van fase 1: op 31 januari 2018 (CB van 14:30-17:00) en 14 februari 2018 (ENIK van 13:00-15:30).
 • Ik heb deelgenomen aan 3 themabijeenkomsten van fase 2: op 17 april, 4 en 12 juli 2018 (ENIK van 13:00-15:30).
 • Ik heb deelgenomen aan 4 themabijeenkomsten van fase 3: op 3 september, 2 oktober, 5 november en 4 december 2018 (CB van 13:00-15:30), alsook aan 1 maandelijks overleg op 1 oktober 2018 en 1 intervisie bijeenkomst op 15 oktober 2018.
 • Daarnaast ben ik meerdere keren deelnemer geweest aan de maandelijkse POD-intervisie Platform Ervaringsdeskundigheid, gedurende het gehele jaar.
Acties
 • Ik ben lid geworden van JIJenIKteam en heb als trainer dialogen mogen geven.
 • Ik heb een cursus Eigen verhaal schrijven en presenteren gedaan.
 • Ik ben kartrekker/deelnemer geworden van 2 herstelwerkgroepen.
 • Ik ben lid geworden van de ZelfHulpCommissie (programma).
 • Ik ben Avondpeer geweest tijdens de Retraiteweken.
 • Ik ben kwartier gaan maken voor peer support in Schiedam (en dat zal nog wel een tijdje doorgaan), ik ben 2x op de locale radio geweest.
 • Ik ben samenwerkingen aangegaan, eerst met WOT Zuid en later met Herstelacademie Delft/Schiedam.
 • Ik heb een subsidie-aanvraag gedaan voor de peer support groep.
 • Ik heb een symbolenlogo voor de peer support ontworpen.

ZELFREFLECTIE EINDVERSLAG

Van fase 1 heb ik geleerd om weer mij meer mezelf te voelen. Woorden te geven aan hoe machteloos ik mij voelde in een gevecht, waar ik niet in wilde zitten, maar waar ik ook geen keuze had dan het aangaan, waarbij ik het lastig vond om overeind te blijven. Ik leerde weer betekenis en invulling te geven in de verschillende hoedanigheden welke ik op Enik vervulde. Ik (her)ontdekte kanten in mijzelf, waarvan ik enthousiast weer werd…het vuur werd weer aangewakkerd. Ik heb een cursus gedaan Je eigen verhaal schrijven en presenteren. Daarin merkte ik op hoe ik eerst gewoon aan het vertellen was en dat in het proces van het schrijven ik alles tot in de puntjes neerschreef en dat toen ik uiteindelijk moest presenteren, toen werd het een opgelezen verhaal. Moet ik mezelf in toom houden? Moet ik mij goed houden? Wil ik het te goed doen?  Waar zijn de emoties? Het werd een ‘zakelijk’ verhaal. Het is goed om alles erin voor te laten komen en de echt belangrijke stukken daar mogen emoties zijn. Mijn passie om te schrijven heb ik weer doen ontvlammen.

Van fase 2 heb ik geleerd om eigen herstelgroepen te doen, deelnemer te zijn en daarnaast de verantwoordelijke rol te hebben. Ik merkte de kracht van groepsdynamica, maar ook wat het mij persoonlijk voor inzichten allemaal opleverde. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik heb gezien hoe iemand, die geregeld kwam en altijd verzandde in zijn verhaal, zich veilig genoeg waande en dat hij ruimte kreeg in de groep om zijn werkelijke verhaal te doen. Ik zag hoe deelnemers andere rollen op zich durfde te nemen en ermee aan het oefenen waren. Ik zag in de maanden dat de groep aan het groeien was en zo groot ook bleef. Ik zag ook dat ik er afscheid van kon nemen, ook al denk ik nu nog vaak met een steek in mijn hart aan terug. Het was goed. Ik ben dankbaar dat ik dit mee mag nemen.

Van fase 3 heb ik geleerd dat het een uitdaging is om iets nieuws op te zetten, een peer support groep in een omgeving die peer support niet kent. Waar ik mij over verbaasde was mijn eigen veerkracht, toen bleek dat het niet zo makkelijk was. Ik merkte dat ik zaken mistte en dacht: ok. Toen de aanmeldingen uit bleven toen ben ik samenwerkingen aangegaan. Ik ben daarom erg blij met de aanvulling Leergang Maatschappelijk Ondernemen. De overlap aan basisinformatie is erg fijn. 1 Andere deelnemer is voor mij al genoeg om het door te laten gaan. Helaas lukte dat een flinke tijd niet. Menigeen die ik erover sprak, sprak medelijden uit of dat ze het jammer vonden. Echter dat heb ik niet nodig, natuurlijk baalde ik, maar ik heb de tijd gebruikt om mijn binnenwereld te onderzoeken, alsook gebeurde er heel veel eromheen wat ook mijn aandacht behoefte. Ik nam de lerende rol op mij en ging mee in de flow. Ik was aan het kwartiermaken voor het peeren, alsook in mezelf de ruimte zoekend. 31 Januari 2019, 3 maanden na het starten van de peer support groep, heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Het was bijzonder om te zien en ervaren, hoe je binnen het tijdsbestek van 2 uur de groepsdynamiek ziet ontstaan. Ik ben hoopvol gestemd voor de toekomst!

Ter afsluiting kijk ik terug op een zeer leerzaam jaar, waarvan ik vermoed dat het doorzet in 2019. Ik hoop dat ik peer support op de kaart kan krijgen, ik ben er iig al hard mee aan de slag. Ik merk dat ik nu steviger in mijn schoenen sta ten opzichte van januari 2018. Ook ben ik eindelijk mijn ambities aan het verwoorden en ik heb daar in mijn eindgesprek meer over mogen vertellen.

Op dinsdag 7 mei heb ik mijn certificaat officieel uit handen van Martijn Kole mogen ontvangen. Dank Martijn en iedereen van Lister Academie dat mij deze kans is gegeven.

  X