Coaching door Carolien

Een lang(er) traject van Samen met Carolien, bestaande uit meerdere coachingssessies, welke kunnen bestaan uit Hoopverlenen-door-Carolien-, Neus-van-Herstel- of andere coachsessies, naargelang de behoefte.

Coaching treedt meer op de voorgrond of ook andere zaken naar voren komen.

Lengte van het traject ligt aan de opdrachtdoelen en de uitdagingen onderweg.

Woorden/Zinnen die daarbij horen: Ik wil overzicht krijgen; Ik wil (leren) dromen; Ik wil weten wat mijn doelen/dromen zijn; Ik wil doelen halen; Toekomst(perspectief)